Odkud se vzaly tvary odznaků?

Určitě jste si všimli, že tvary našich odznaků nesouvisí se správním rozdělením země.

Původním předpokladem našich odznakových programů je takové rozdělení země, kde je možné získávat odznaky, aby to odpovídalo fyzickogeografickým regionům daného státu. Což vyplývá z geologické stavby a povahy území. V případě České republiky jsme se rozhodli pro rozdělení podle jednotek zvaných subprovincie. Těch je deset – můžete je vidět na jednom obrázku.

Důležité je, že odznaky nejsou mapou jednotlivých pohoří v České republice. Například tam nenajdete odznak Jizerských hor nebo Beskyd. To jsou názvy pohoří, které jsou podle fyzickogeografické klasifikace o dva řády níže než subprovincie, takže tyto oblasti jsou obsažené v odznacích subprovincie Krkonošsko-jesenické a subprovincie Vnější Západní Karpaty.

Aby odznaky nebyly příliš malé, museli jsme některé tyto oblasti ještě spojit. A aby se tam vešly i jejich názvy, museli jsme učinit jistá zjednodušení a zkratky. Tak vzniklo šest odznaků, které znáte.