Pravidla

Pravidla

verze z 19.12.2020  

 

I. Obecná ustanovení

„Rozhledny Česka“ je program turistických odznaků, jehož cílem je popularizace horské a poznávací turistiky a také pobídka k systematickému poznávání České republiky podle určitého plánu, který je v tomto případě spojen s rozhlednami.

Odznaky lze získat za návštěvu vrcholů a jiných míst, kde se nacházejí rozhledny nebo vyhlídkové věže a jsou uvedeny v seznamu, který je přílohou těchto pravidel.

Období, kdy můžete odznaky získávat, není nijak časově omezené, rozhledny navštívené před spuštěním/přihlášením do programu se také počítají. K ověření odznaků slouží kontrolní list (nebo papírová knížka odznaků), kterou si vede účastník programu.

Do programu se může zapojit kdokoli, bez ohledu na věk. Ověřování odznaků dětí probíhá od chvíle, kdy dosáhnou 2 let – návštěvy v mladším věku se nepočítají.

II. Územní rozsah

Odznaky lze získávat na území České republiky a v pohraničí, jestliže se rozhledny ze seznamu nacházejí za hranicemi České republiky, ale jsou umístěny v blízkosti hranic.

Navíc můžete za stejných podmínek získávat odznaky v polském programu “Wieże widokowe gór i pogórzy” a v slovenském programu “Rozhľadne Slovenska”. Podrobnosti naleznete na stránkách www.goryiwieze.pl a www.rozhladneslovenska.sk.

III. Stupně odznaků

Odznak je přiznávaný za jednotlivá území, po navštívení příslušného počtu rozhleden uvedených na seznamu, který je přílohou těchto pravidel.

Krušné hory

 • Barevný – za návštěvu 4 rozhleden (bodů) ze seznamu
 • Bronzový – za návštěvu 12 rozhleden (bodů) ze seznamu
 • Stříbrný – za návštěvu 25 rozhleden (bodů) ze seznamu
 • Zlatý – za návštěvu 40 rozhleden (bodů) ze seznamu
 • Platinový – za návštěvu 60 rozhleden (bodů) ze seznamu

Povodí Berounky a Česka tabule

 • Barevný – za návštěvu 5 rozhleden (bodů) ze seznamu
 • Bronzový – za návštěvu 15 rozhleden (bodů) ze seznamu
 • Stříbrný – za návštěvu 30 rozhleden (bodů) ze seznamu
 • Zlatý – za návštěvu 50 rozhleden (bodů) ze seznamu
 • Platinový – za návštěvu 75 rozhleden (bodů) ze seznamu

Krkonoše-Jeseníky:

 • Barevný – za návštěvu 5 rozhleden (bodů) ze seznamu
 • Bronzový – za návštěvu 15 rozhleden (bodů) ze seznamu
 • Stříbrný – za návštěvu 30 rozhleden (bodů) ze seznamu
 • Zlatý – za návštěvu 50 rozhleden (bodů) ze seznamu
 • Platinový – za návštěvu 75 rozhleden (bodů) ze seznamu

Karpaty:

 • Barevný – za návštěvu 4 rozhleden (bodů) ze seznamu
 • Bronzový – za návštěvu 12 rozhleden (bodů) ze seznamu
 • Stříbrný – za návštěvu 25 rozhleden (bodů) ze seznamu
 • Zlatý – za návštěvu 40 rozhleden (bodů) ze seznamu
 • Platinový – za návštěvu 60 rozhleden (bodů) ze seznamu

Česko-moravské vrchoviny

 • Barevný – za návštěvu 5 rozhleden (bodů) ze seznamu
 • Bronzový – za návštěvu 15 rozhleden (bodů) ze seznamu
 • Stříbrný – za návštěvu 30 rozhleden (bodů) ze seznamu
 • Zlatý – za návštěvu 50 rozhleden (bodů) ze seznamu
 • Platinový – za návštěvu 75 rozhleden (bodů) ze seznamu

Šumava:

 • Barevný – za návštěvu 3 rozhleden (bodů) ze seznamu
 • Bronzový – za návštěvu 10 rozhleden (bodů) ze seznamu
 • Stříbrný – za návštěvu 20 rozhleden (bodů) ze seznamu
 • Zlatý – za návštěvu 30 rozhleden (bodů) ze seznamu
 • Platinový – za návštěvu 40 rozhleden (bodů) ze seznamu

Na seznamu rozhleden ve všech uvedených oblastech je většinou víc míst, než je vyžadováno k získání odznaku nejvyššího stupně. Seznam se také bude dál měnit podle toho, jak budou přibývat nové rozhledny a vyhlídkové věže a budou na něj průběžně doplňovány. Účastník si může rozhledny ze seznamu vybírat libovolně a získávat za ně další stupně odznaků.

Aktualizace seznamu bude spočívat v přidávání dalších rozhleden, které budou nově postavené. Pokud je na seznamu uvedeno místo, kde dojde k likvidaci rozhledny, toto místo nebude ze seznamu odstraněno, aby byla zajištěna kontinuita získávání odznaků pro účastníky, kteří se do programu připojili před aktualizací seznamu.

Navíc můžete za stejných podmínek získávat odznaky v polském programu „Wieże widokowe gór i pogórzy“. Podrobnosti najdete na stránkách www.goryiwieze.pl.

IV. Přihlášení do programu

Pokud se chcete zapojit do programu odznaků, musíte si pořídit startovací balíček a vyplnit elektronickou přihlášku. Oznámení lze zasílat výhradně v elektronické podobě. Elektronický / kvalifikovaný podpis se nevyžaduje.

Při potvrzování přihlášení potvrdí zájemce rovněž souhlas s těmito pravidly.

Zájemce / účastník programu vyjádří souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou vyžadovány při ověřování odznaků a pro potřeby evidence jejich držitelů. Účastník programu může kdykoli požádat o úpravu, omezení nebo odstranění svých dat, podle platných předpisů o ochraně osobních údajů.

Účastník programu vyjadřuje souhlas se zveřejněním na stránkách programu, v seznamu účastníků programu / návštěvníků rozhleden, svého jména a příjmení, bydliště (města nebo obce), údajů, kdy získal odznak(y), přiděleného čísla účastníka programu a čísla ověření. Účastník programu má právo kdykoli požádat o odstranění nebo anonymizaci svých údajů uvedených na stránkách programu.

Po řádném vyplnění přihlášky do programu a úhradě příslušného balíčku zašle správce programu účastníkovi reprezentační odznak a knížku odznaků na adresu uvedenou účastníkem spolu s informacemi o ID účastníka programu.

V. Ověřování odznaků

Za jeden kalendářní rok je možné získat libovolný počet odznaků.

Počítáme i všechny rozhledny navštívené před přihlášením do programu, pod podmínkou předložení příslušných potvrzení při ověřování.

Odznaky se ověřují a musejí být pořizované po jednotlivých stupních v pořadí, v jakém byl daný odznak v programu zařazen. Není možné ověřit pouze nejvyšší stupně a přeskočit ty nižší. Z tohoto pravidla neexistují žádné výjimky.

K ověření slouží kontrolní list, který si účastník vede a může si ho stáhnout z internetové stránky programu (může to také být papírová knížka odznaků, kterou lze pořídit za poplatek). V kontrolním listu se nachází seznam rozhleden, kde účastník označuje místa, která navštívil, pro každý odznak zvlášť.

Za potvrzení návštěvy rozhledny jsou považované:

 • Fotografie účastníka programu pod rozhlednou nebo věží, tak aby byl vidět účastník a samotná rozhledna nebo alespoň její rozpoznatelná část
 • Fotografie samotné rozhledny, kterou účastník pořídil
 • Razítko z rozhledny (pokud je k dispozici) nebo z místa poblíž (např. obchodu, turistické chaty)
 • Potvrzení od turistického průvodce,
 • Záznam GPS stopy
 • Potvrzení získání jiných uznávaných turistických předmětů, k jejichž pořízení je nutná návštěva dané rozhledny ze seznamu tohoto programu
 • Zápis s fotografiemi v cestovním deníku.

K ověření je potřeba:

 1. vyplnit tabulku navštívených rozhleden, která se nachází v kontrolním listu (nebo papírové knížce odznaků),
 2. poslat kontrolní list e-mailem na adresu uvedenou v návodu na listu, nebo papírovou knížku poštou na korespondenční adresu programu,
 3. na výzvu správce programu poslat potvrzení (fotografie, skeny jiných knih a deníků, GPS stopy a jiné) na e-mail správce programu nebo jiným domluveným způsobem.

Po ověření se správce programu spojí s účastníkem a sdělí mu výši poplatku za ověření, který bude záviset na počtu kladně ověřených odznaků a bude také zahrnovat poštovní poplatky za zaslání získaných odznaků.

Ověření probíhá v maximálně měsíčních cyklech. 

Upozornění – k uznání rozhledny za navštívenou, není nutné do ní vstoupit! Stačí být v její bezprostřední blízkosti. Nedoporučujeme, ba přímo varujeme před tím, aby lidé, kteří trpí závratěmi z výšek, vstupovali do míst, kde se necítí dobře. Samozřejmě také důrazně varujeme před vstupováním nebo přibližováním se k uzavřeným rozhlednám, které jsou ve špatném technickém stavu nebo přímo zchátralé, nebo za nepříznivého počasí.

VI. Nákupy, vrácení, stížnosti

Aktuální seznam poplatků se nachází na stránkách PřihlášeníOvěření.

Účastník může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od zaplacení peněžních prostředků a vrátit objednané zboží (brožura, odznaky, další položky). Poté byste měli zaslat e-mail na adresu uvedenou v části VII těchto předpisů o odstoupení od smlouvy a vrátit přijaté položky na adresu uvedenou v části VII těchto předpisů. Po obdržení vrácených položek správce vrátí částku zaplacenou účastníkovi.

 Pokud účastník obdrží po zakoupení poškozené nebo vadné zboží, může podat stížnost na e-mailovou adresu uvedenou v části VII těchto předpisů. Po obdržení stížnosti a potvrzení její oprávněnosti se Správce do 7 pracovních dnů dohodne s účastníkem na způsobu výměny zboží za plnohodnotné nebo vrácení peněz.

 

VII. Kontakt na správce programu

Korespondenční adresa:
   CARTO ODZNAKI
   SKR. POCZT.  11
   Belgradzka 42
   02-792 Warszawa, Polsko

E-mail pro obecné dotazy k programu:

Korespondence spojená s objednávkami a ověřováním bude probíhat pouze e-mailem.

Neexistuje možnost telefonického kontaktu.

VII. Bezpečnost

Správce programu nemá vliv na technický stav rozhleden na seznamu, ani žádných jiných, a nenese za něj žádnou odpovědnost. Některé z rozhleden mohou být ve špatném technickém stavu. Vstup na jednotlivé rozhledny nebo pobyt v jejich blízkosti je na vlastní nebezpečí účastníka programu a správce programu nenese žádnou odpovědnost za případné nehody na rozhlednách, v jejich okolí, ani nikde jinde. Účastníci programu mají povinnost dodržovat pokyny/zákazy vlastníků a správců jednotlivých rozhleden a vyhlídkových věží a používat zdravý rozum.

Děti, které se účastní programu, musejí být při získávání odznaků v péči dospělých osob, v souladu se zákonem.

Všem účastníkům programu doporučujeme dodržování veškerých bezpečnostních zásad při výpravách a výletech.

Příloha

Seznam rozhleden